De "Koksijdse schulden" genuanceerd!

"Koksijde heeft de hoogste schuld per inwoner". Toegegeven: het klinkt hard. Dat die statistieken moeten genuanceerd worden, liet ik u in dit artikel reeds weten. Thans worden m'n aangehaalde stellingen in grote lijnen bekrachtigd door Jan Leroy, directeur van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Eindelijk eens een onafhankelijk bron die alles in zijn juiste perspectief plaatst! Lees hieronder het volledige artikel uit Het Laatste Nieuws, editie Oostkust weliswaar.

VVSG VERDEDIGT ZWARE SCHULDENAARS VAN DE ZEE

"Kustgemeenten kunnen dieper gaan"

Van de tien gemeenten met de hoogste schuld per inwoner in West-Vlaanderen liggen er vijf aan de kust. Dat blijkt uit onze reeks rond de gemeentefinanciën die stilaan ten einde loopt. Wordt het geld door ramen en deuren gegooid aan de kust? "Nee", zegt de VVSG. "De kust heeft veel meer kosten en meer inkomsten. Ze kunnen wat dieper gaan."

Knokke-Heist 1.939 euro schuld per inwoner, Middelkerke 2.119 euro, Blankenberge 2.577 euro, Nieuwpoort 4.609 en Koksijde een fabuleuze 5.334 euro: aan de kust laten ze het breed hangen. Of niet? Niet volgens de burgemeesters althans. Die vinden één voor één dat ze goed tot zeer goed bezig zijn. Dat laatste laat directeur Jan Leroy van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in het midden, maar dat zeelucht politici spilzuchtig maakt, spreekt hij formeel tegen. "De situatie van de kustgemeenten is heel specifiek. Het aantal mensen die gebruik maken van wegen, dijken, gebouwen en diensten in de populaire badplaatsen verdubbelt tijdens de paasvakantie en verviervoudigt tijdens de zomer. Dat leidt er toe dat deze gemeenten veel meer moeten uitgeven aan onderhoud, politie, afvalverwerking, wegwijs van toeristen, maar ook aan grotere zwembaden, sportcentra, cultuurhuizen, parkings, wegen, enzovoort. Dat vergt meer investeringen en ook meer personeel. Knokke-Heist heeft in de zomer bijvoorbeeld enkele honderden jobstudenten in dienst. Geen enkele gemeente van 20.000 bewoners in het binnenland kan dat zeggen. In een vergelijking van het aantal ambtenaren of schulden met de eigen bevolkingsomvang, is de kust benadeeld", aldus Leroy. Maar in ruil krijgen ze wel miljoenen binnen door belastingen op tweede verblijven.

En in absolute cijfers oogt de schuld van Koksijde (116 miljoen euro) of Knokke-Heist (65 miljoen) trouwens nog steeds indrukwekkend. Leroy: "Dat klopt, maar net hun grote inkomsten maken dat deze gemeenten, maar ook bijvoorbeeld Nieuwpoort, heel wat dieper kunnen gaan. Als gemeenten schulden maken, ontstaat de indruk dat het misdadigers zijn. Maar een jong gezin dat een huis bouwt en moet lenen, zit er ook diep in, hoor. Door deze grote inkomsten, kunnen die gemeenten vlot hun leningen afbetalen. De enige vragen die dan overblijven, zijn: wat is er met dat geld gebeurd en is het goed besteed? Per gemeente is het aan de kiezer om daarover te oordelen. De ene gemeente laat het wat breder hangen dan de andere, dat is waar. Maar de Vlaamse overheid kijkt erop toe dat alles correct gebeurt." Uit een enquête van de VVSG blijkt dat de Vlaamse burgemeesters de financiële toekomst somber in zien door stijgende personeels-, politie- en brandweerkosten en vergrijzing van de bevolking. Eén op de drie acht een belastingverhoging onvermijdbaar.

Komen in West-Vlaanderen de kustgemeenten met hun vele personeelsleden, politiekosten en ouderen het meest onder druk? Leroy: "Door de enorme stijging van de pensioenuitgaven, gekoppeld aan de effecten van de federale en Vlaamse besparingen en van de financieel-economische crisis, wordt het voor iedereen lastig, maar het zwaarst benadeeld zijn de landelijke Westhoekgemeenten. Hun financiële basis is veel kleiner dan de kustgemeenten."

DIETER DUJARDIN
© 2012 Het Laatste Nieuws

Reageer