Een frisse wind door het plaatselijk economisch beleid

 

Op vlak van lokale economie werden de voorbije jaren flink wat structurele veranderingen doorgevoerd, waardoor de dienstverlening voor onze handelaren flink verbeterd en vooral vergemakkelijkt is. We sommen kort op.

De Cel Lokale Economie

De belangrijkste verwezenlijking is de oprichting van de Cel Lokale Economie. Dat heeft immers tot gevolg dat handelaren één aanspreekpunt hebben in het gemeentehuis. Die Cel neemt zoveel mogelijk taken op zich: diverse toekenningen van vergunningen, eerstelijnshulp, noem maar op. Bij specifieke aanvragen (bouwvergunning, milieuvergunning,…) verwijst de Cel zonder omwegen door en volgt zij verder op.

Economische kaart

Ook zeer handig is de samenwerking met de “Economische kaart. Een belangrijke database van handelaren, waarmee wij als gemeentebestuur al dan niet gericht kunnen communiceren. En de Economische Kaart biedt nog véél meer voordelen!

Communiceren met handelaren

Over communiceren gesproken. Het gemeentebestuur staat thans dichter dan ooit bij haar handelaren. De Raad voor Lokale Economie kreeg een nieuw elan. De “Dag van de Lokale Economie” groeide uit tot hét info- en overlegmoment tussen bestuur en commercanten. De e-Nieuwsbrief voor onze handelaars kent een groeiend succes. De “Wegwijsgids Lokale Economie” is als het ware een bijbeltje voor elke handelaar. Voor de rest werden tal van infovergaderingen en luisterrondes georganiseerd. Kortom: als schepen van lokale economie heb ik geprobeerd om zo dicht mogelijk bij onze handelaars te staan.

Minder lasten, meer lusten

Tevens werd eenMinder hinder”-draaiboek op poten gezet. Bedoeling hiervan is de overlast bij openbare werken (zoals straks de vernieuwing van de Zeelaan Koksijde) tot een minimum herleiden.

Begeleiding

Voorts stapte ons gemeentebestuur ook in het project Commerciële innovatie en kregen starters extra-begeleiding.

Interne hervormingen

Intern werden alle vergunningstoekenningen zoveel als mogelijk gecentraliseerd in de Cel Lokale Economie. Deze zaten vroeger verspreid over verschillende diensten.

Handel & wandel

Voorts werd als eens een heilig huisje omvergegooid ter bevordering van de plaatselijke handel en wandel. Zo werd de wekelijkse markt van Koksijde verhuisd van het Marktplein naar de Zeelaan. En in Oostduinkerke verkastte de wekelijkse Groendijkmarkt naar de Zeedijk centrum (dat laatste zit evenwel nog in een testfase).

En nu...?

Het werk is nog niet af. Er mag een volwaardige dienst lokale economie komen, die proactief optreed en onze handel en wandel nieuwe impulsen geeft. Onze winkelstraten moeten opgewaardeerd worden. Leegstand tegengegaan. Handelaren moeten, in de mate van het mogelijke, ruimte krijgen. Letterlijk en figuurlijk.

Reageer