Onze verkiezingsraket!

We konden deze verkiezingscampagne toch niet laten voorbijgaan zonder 'ns iets speciaals te doen. En alzo pakken Kara Supeley, Chris Vanheule, Dirk Dawyndt en ikzelf vandaag uit met onze blauwe "verkiezingsraket". Een idee hebben is één zaak, het concept uitvoeren nog iets helemaal anders. Daarom dus heel speciale dank aan Chris Vanheule, die het leeuwendeel van deze taak op zich nam. Dank ook aan de vrijwilligers die heden de borden hielpen uitzetten: merci Pierre, Dries, Chris en Chris! Thanks! 

Reageer