Open brief van onze burgemeester

Heden in uw boîte-aux-lettres, lik damme zeggen. Een "Open Brief" van onze burgervader. Meteen ook het laatste politieke wapenfeit vòòr de sperperiode die morgen, precies 3 maand voor election day, van start gaat. Lees hieronder de brief integraal...

Beste allemaal,

Als burgemeester van Koksijde heb ik mij ingezet om burgemeester te zijn van alle Koksijdenaars. Daarom had ik mij voorgenomen om ook de oppositie meer te betrekken in de vele beleidsdomeinen. Talrijke commissies werden opgericht waarin ook de oppositie kon zetelen (bv: het autonoom gemeentelijk bedrijf). Deze beleidsoptie heeft ertoe geleid dat in de gemeenteraden en commissies vele agendapunten unaniem goedgekeurd werden: zo werden ook “tegenstanders” medestanders.

Het idee is bij mij dan ook gerijpt om een lijst van de burgemeester te maken met een oproep naar alle partijen. CD&V heeft hierop onmiddellijk positief gereageerd. Onze coalitiepartners NVA en SP.a daarentegen hebben verkozen alleen op te komen. Dit is hun goed recht. Ik hoop dat wij in de toekomst ook met hen zullen kunnen verderwerken.

De uitdagingen die onze gemeente te wachten staan, zullen immers de inzet van velen vragen (bv: reconversie basis Koksijde). Het is reeds een mooi uitgangspunt dat Open-Vld en CD&V beslist hebben om een kartellijst te vormen. Deze lijst zal de naam “Lijst Burgemeester” dragen. Ik ben fier deze lijst te trekken samen met Stéphanie Anseeuw en Guido Decorte. U zult verder op de lijst vele vertrouwde kandidaten herkennen. Maar we maakten ook plaats voor enkele nieuwe en jonge gemotiveerde mensen. Met deze ploeg willen wij werken aan de verdere uitbouw van onze geliefde gemeente Koksijde.

Ik wens u allemaal alvast een prettige vakantie en een goed seizoen toe.

Hoogachtend,
Marc Vanden Bussche
Burgemeester

Reageer